Chúng tôi là Cận Media

Cận media là dơn vị cung cấp giải pháp chuyên nghiệp cho các dịch vụ về hình ảnh quảng cáo, tiếp thị cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.

Ngoài ra chúng tôi còn có tham gia sản xuất các chương trình chiếu trên các nền tảng, cũng như sản xuất phim ảnh , MV ca nhạc.